Intruduktionsutbildning för privat övningskörning.

När börjar kursen?
Kursen börjar prick kl. 14.00 till ca 17.30. Så kom gärna komma 10 minuter innan utsatt tid för legitimationskontroll.

Hur lång är kursen?
Den är cirka 3½ timmar lång med två stycken raster emellan så ni kan få i er lite god fika, frisk luft och sträcka på benen.
Det är obligatoriskt att elev & handledare inte avviker från kursen och är med från början till slut.

Handledarekursens moment.
 • ♦ Körkortsutbildningens mål och innehåll
 • ♦ Regler för övningskörning
 • ♦ Hur man planerar och strukturerar övningskörning
 • ♦ Viktiga faktorer för trafiksäkerheten
 • ♦ Information om miljö och Eco Driving

Vad krävs av en handledare?
 • ♦ Du ska ha fyllt 24 år.
 • ♦ Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år.
 • ♦ Du får inte ha mist körkortet under de senaste tre åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
 • ♦ Ditt körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
 • ♦ Du ska vara en van och skicklig förare av den aktuella fordonstypen.
 • ♦ Du och din elev måste ha gått den obligatoriska introduktionskursen.

Vad säger STR?
Om du vill bli handledare måste du och eleven ha gått en introduktionskurs. Det är obligatoriskt att båda två går men ni kan gå vid olika tillfällen. Ni får dock ut mest av kursen om ni går tillsammans och då behandlas även ert ärende fortare.